ontdekken
Kasteeldomein Vijverhof en omgeving

Het kasteeldomein Vijverhof, gelegen langs de Molenbeek in Korbeek-Lo (Bierbeek) kent een eeuwenoude geschiedenis. Vermeldenswaardig is de link met koningin Mathilde.


In 1219 stichtte Reiner Udekem een norbertinessenklooster in Pellenberg waarin hij zijn dochters onderbracht. In 1263 verwerft Nicolaas een weide naast zijn woning gelegen in Korbeek. Een andere ridder Nicolaas Udekem blijkt in 1367 een watermolen en pachthof "d'Udekem met vijvers gelegen te Udekem in de parochie Korbeek-Lo" te bezitten in het gehucht Udekem.

Aangezien een watermolen aan een beek moet liggen en de Molenbeek de enige waterloop van allure te Korbeek-Lo is, komt Van Ermen via deductie tot het besluit dat de watermolen en het bijhorende hof daar dus moeten liggen.


meer weten

Domein Vijverhof is gelegen langs de Molenbeek in Korbeek-Lo, een deelgemeente van Bierbeek. De naam Bierbeek is ontstaan uit het Oudnederlands "birre, borre" dat "bron" betekent en zonder twijfel verwijst naar het ontspringen van de Molendaalbeek op een gehucht van de gemeente. Het woord "birre" werd later waarschijnlijk ten onrechte als een vorm van "bier" aangezien. In het dialect "Burrebeik" kan men de oude vorm van "birre" nog horen.


www.bierbeek.be

Volgens de legende heeft Bierbeek zijn echte naam aan Keizer Karel te danken. Zo vertelt men dat de bewoners van het dorp reeds vroeger, toen er nog gezamenlijk uit één en dezelfde kruik werd gedronken, na de hoogmis graag enkele teugen lustten. Dat viel niet in goede aarde bij de vrouwen omdat het eten bleef wachten, het werk bleef staan in de oogsttijd, enz ... . Daarom besloten de vrouwen een beroep te doen op Keizer Karel, die zich als boer vermomde en zich op een dag onder de pachters mengde toen die weer hun dorst aan het lessen waren. Vermits het een vreemdeling betrof zorgden de pachters er bij het rondgeven van de kruik bier telkens voor dat de kruik leeg was toen die bij de nieuweling kwam.


Dat ging zo voort tot de Keizer het beu werd, plots woedend recht sprong en zich bekend maakte. Om zich voor de aangedane smaad te wreken gaf hij bevel alle resterende vaten naar de beek te brengen en ze daar uit te gieten zodat een beek van bier ontstond.


Bron: http://www.stedeninfo.be
B&B Karrehuis - Bierbeekstraat 93 - B-3360 Korbeek-Lo (Bierbeek) BELGIUM


e-mail: info @ karrehuis.be  -   tel: +32(0)16 43 73 42   -   stefan gogaert bvba  -   btw BE0877 997 874